Wilujeng Sumping di Kelas 5 Th. 2020-2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sampurasun!!! Wilujeng sumping ka sadaya murangkalih kelas 5, taun ajaran 2020-2021. Ibu ngahaturkeun nuhun nu saageung-ageungna, hidep kersa tanggelwaler kana sadaya pancen nu parantos ku Ibu dugikeun. Mugi urang sadaya aya dina kawilujengan, ditebihkeun tina sagala bala’i, oge dipaparin katenangan dina midamel pancen nu ditampi ku urang sadaya.

Hayu urang sasarengan, majengkeun elmu pangaweruh, sanaos urang sadaya aya dina kondisi pandemi sapertos ayeuna, ulah janten hahalang kanggo hidep ngahontal cita-cita nu luhung. Doa Ibu tangtos ngaping hidep sadaya.

Hatur nuhun

Wassalamualaikum Wr.Wb.